TEKMOVALNA ATLETIKA

Program je namenjen prepoznavanju in razvijanju močnih področij posameznega otroka in mladostnika.Treningi so bolj specifični, usmerjeni v spodbujanje potencialov

posameznega vadečega. Program vključuje poleg trenažnega tudi tekmovalni del, ki poteka po koledarju AZS.

atletika 0103 atletika 0102
 atletika 0106  atletika 0101
 atletika 0117  atletika 0126

Strokovni kader odgovoren za izvajanje programa:

Uroš Verhovnik, prof. športne vzgoje, atletski trener

Viktorija Pisnik, vaditelj atletike

Andraž Nabernik, prof. športne vzgoje

mala sola atlet slovenj gradec

atletika brez meja

atletska sola slovenj gradec

tekmovalna atletika 2

rekreativna atletika2