Atletski klub Slovenj Gradec je s svojim delovanjem začel v septembru 2007. Je naslednik Atletske sekcije Slovenj Gradec, ki je delovala od leta 1983 do leta 1995 ter Atletskega kluba Slovenj Gradec, ki je deloval od 1995–1998. V letih 1999 do 2007 se je atletika v Slovenj Gradcu izvajala pod okriljem Koroškega atletskega kluba. Velik interes za to športno panogo pa je narekoval ustanovitev lokalnega atletskega kluba.

S kvalitetno organizacijo dela, strokovnim trenerskim kadrom in dobrimi pogoji za trening si je Atletski klub Slovenj Gradec v razmeroma kratkem času uspel zagotoviti ugled in jasno pozicijo med športnimi panogami, ki imajo v Slovenj Gradcu  daljšo tradicijo.

Že od samega začetka ima klub številčno članstvo. Trenutno šteje preko 200 članov, ki v klubu sodelujejo kot funkcionarji, trenerji, sodniki, prostovoljci ali pa so kot vadeči vključeni v različne programe atletike. Prav raznolikost ponudbe programov, privablja k atletiki široko populacijo vadečih, saj so programi glede na starost, sposobnosti in želje posameznika, načrtovani kot interesna dejavnost, rekreacija ali kot atletski trening namenjen vrhunski pripravi atletov za nastop na državnih in mednarodnih tekmovanjih.

Razvoj kluba je sočasno z večanjem števila članov in programov temeljil na skrbno načrtovanem izboru atletskih trenerjev in vaditeljev. Atletske treninge in vadbo načrtujejo in vodijo univerzitetno usposobljeni športni pedagogi in ustrezno strokovno usposobljeni vaditelji. Le ustrezno strokovno znanje zagotavlja napredek posameznika in ne nazadnje tudi vrhunske dosežke. V barvah Atletskega kluba Slovenj Gradec se je razvilo že več državnih prvakov, državnih rekorderjev, članov reprezentanc in udeležencev največjih mladinskih tekmovanj (Svetovnega prvenstva za mladince, Olimpijskega festivala evropske mladine).

S posodobitvijo mestnega stadiona, maja 2011, se Atletski klub Slovenj Gradec uveljavlja tudi kot uspešen organizator atletskih tekmovanj. Pod njegovim okriljem je bilo organiziranih več šolskih, državnih in mednarodnih atletskih tekmovanj. Atletski klub je tudi izvajalec  tekaško rekreativne prireditve Tek miru, ki v Slovenj Gradcu - mestu glasniku miru poteka vsako leto v oktobru v sklopu prireditev ob dnevu OZN, katerih skupni cilj je širjenje vrednot miru, sodelovanja, nenasilja, strpnosti. V sodelovanju z Lions klubom Slovenj Gradec pa je izvajalec humanitarnega teka namenjenega slepim in slabovidnim TEČEM DA POMAGAM.

Atletski klub Slovenj Gradec je klub z vizijo, ki atletiko kot bazični, tradicionalni in globalni šport, razume kot priložnost za celostni razvoj posameznika in družbe. Prav zato svoje programe načrtuje in izvaja strokovno in odgovorno.

 

Predsednica

mag. Mojca Verhovnik

 

mala sola atlet slovenj gradec

atletika brez meja

atletska sola slovenj gradec

tekmovalna atletika 2

rekreativna atletika2