Program je namenjen predšolskim otrokom. Cilj vadbe je razvijanje motoričnih in telesnih sposobnosti ter pozitivnega odnosa do gibanja in športa.

CILJI

18922611 1413366485367527 5090538175912708504 o

  • TELESNI RAZVOJ, RAZVOJ GIBALNIH IN FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI 

    Pravilna telesna drža; Celostni razvoj gibalnih sposobnosti (koordinacija gibanja, moč, hitrost, gibljivost, natančnost); Razvijanje orientacije v prostoru, obvladovanje telesa v različnih položajih, usklajeno delo rok in nog.

  • USVAJANJE RAZLIČNIH NARAVNIH OBLIK GIBANJA, IGER IN ŠPORTNIH ZNANJ

Pridobivati temeljne gibalne podlage in izkušnje, na katerih je mogoče nadgrajevati različna športna znanja.

  • PRIJETNO DOŽIVLJANJE ŠPORTA IN VZGOJA Z IGRO

Spodbujati veselje do športne dejavnosti in postaviti temelje za pozitiven odnos do športa. Razvijati vztrajnost ter spodbujati strpno in prijateljsko vedenje.

 

PRAKTIČNE VSEBINE

mala sola atletike 2014 11

  • NARAVNE OBLIKE GIBANJA IN IGRE 

Hoja, tek, plezanje, plazenje, elementarni meti, skoki, poskoki, visenje, kotaljenje ipd. Vzpostavljanje in ohranjanje ravnotežja v različnih položajih in med gibanjem.

  • ATLETSKA ABECEDA

Igre hitrega odzivanja. Štafetne igre s teki, skoki in meti. Preskakovanje nizkih ovir. Preskakovanje razdalje s kratkim zaletom, enonožnim odrivom in sonožnim doskokom. Skok v daljino z mesta s sonožnim odrivom. Meti žogice v cilj in daljino.

  • GIMNASTIČNA ABECEDA

Premagovanje orodij kot ovir. Poligoni z večnamenskimi blazinami. Valjanja, preval naprej. Plezanje po letveniku. Hoja po gredi in klopi v različnih smereh.

  • IGRE Z ŽOGO

Metanje, podajanje, kotaljenje različnih žog na različne načine. Vodenje žoge z roko. Zadevanje različnih ciljev s kotaljenjem in metanjem žoge. Podajanje in lovljenje lahke žoge z obema rokama na mestu.   Štafetne igre z žogo. Izbrane elementarne in male moštvene igre z žogo.

  • IGRE Z DRUGIMI REKVIZITI

Preskakovanje kolebnice. Igre z obroči. Met vortexa.

 

Strokovni kader odgovoren za izvajanje programa:

Martina Lamut, vaditelj atletike (vzgojiteljica)

Rok Konečnik, prof. športne vzgoje;

Irena Kuperti, vaditelj

 

»Izvajanje športno rekreativnega programa in vadb Slovenija v gibanju omogoča sofinanciranje Fundacije za šport, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Športne unije Slovenije.«.

mala sola atlet slovenj gradec

atletika brez meja

atletska sola slovenj gradec

tekmovalna atletika 2

rekreativna atletika2