Program je namenjen skupni otrok v starostnem obdobju 6 do 9 let. Cilj vadbe je razvijanje bazičnih motoričnih sposobnosti.atletika 0138

 

Atletika brez meja je povsem netekmovalno naravnana. Predvsem je cilj gibanje in lasten napredek otroka brez primerjave z drugimi. 

atletika 0142

 

 

 

Z vidika motivacije in možnosti preizkušanja lastnega napredka je del programa tudi    interni mnogobojček, ki vsebuje več prilagojenih atletskih disciplin, vendar je        udeležba neobvezna in prepuščena odločitvi vsakega otroka.

V kolikor želijo, vadečim ponudimo možnost udeležbe na atletskih tekmovanjih.

 

atletika 0139

 

 

 

 

 

 

 

 

Strokovni kader odgovoren za izvajanje programa:

Andraž Nabernik, prof. športne vzgoje

Tadej Grilc, vaditelj atletike

Rok Konečnik, prof.športne vzgoje

 

»Izvajanje športno rekreativnega programa in vadb Slovenija v gibanju omogoča sofinanciranje Fundacije za šport, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Športne unije Slovenije.«.

mala sola atlet slovenj gradec

atletika brez meja

atletska sola slovenj gradec

tekmovalna atletika 2

rekreativna atletika2